İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Analiz İstek Formu :::

Helyum Piknometresi

Helyum Piknometresi ( Micromeritics AccuPyc II 1340)

                                                                     

Helyum piknometresi olarak bilinen cihaz, Arşimet'in akışkanlar taşması prensibini ve Boyle kanunu kullanılarak hacim ve gerçek yoğunluğu ölçmek için kullanılmaktadır. Kullanılan gazın(Helyum) toz, katı veya çamur gibi bir nesne ile yerdeğiştirmesi esasına dayanılarak çalışmaktadır. Burada Helyumun idal gaza yakın davranışının yanında küçük ataomik boyutladaki 0.25 nm lik girinti ve gözeneklere yaklaşabilir olması nedeni ile tercih sebebidir.

Bu analizde belirlenen basıçtaki bir miktar helyum gazı bir numune haznesine yayılarak basınç ölçülür. Daha sonra numune haznesine numune yerleştirilerek aynı basınçta ve aynı miktarda gaz numune haznesine yayılırve basınç ölçülür. Başlangıçtaki boş numune haznesinin hacmi ile birleştirilen iki basınç arasındaki fark gaz yasası kullanılarak numunenin hacminin belirlenmesi esasına dayanmaktadır. Cihazımızda 10 cm3, 25 cm3 ve 100 cm3 olmak üzere üç farklı numune haznesi yeralmaktadır.

Menüyü Kapat