İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

ÇEKME BASMA TEST CİHAZI

ÇEKME BASMA TEST CİHAZI

 

             Malzemenin çekme ve basma deneyleri için kullanılan test cihazıdır. Bu test cihazları birçok üretim alanında kullanılmaktadır. Çelik çekme, demir çekme gibi alanlarda yoğun kullanılan Çekme Test Cihazı deneyine bakınca;  Çekme testi, bir numunenin kopana dek tek eksende çekme kuvvetlerine maruz bırakıldığı temel bir malzeme bilimi testi olarak adlandırılır. Çekme test cihazı ile testten elde edilen sonuçlar herhangi bir uygulama için malzeme seçimi, kalite kontrol ve malzemenin diğer kuvvetler altında nasıl davranacağını tahmin etmek için kullanılmaktadır. Bu test yoluyla direkt elde edilen bilgiler; maksimum çekme gerilmesi, maksimum uzama ve alandaki azalmadır. Verilerden de malzemenin akma mukavemeti ve pekleşme gibi karakteristikleri elde edilebilir. Basma test cihazı; Basma deneyi işlem olarak çekme deneyinin tamamen tersidir. Basma deneyi de çekme deneyi cihazlarında yapılır. Basma kuvvetlerinin etkin olduğu yerlerde kullanılan malzemeler genellikle gevrek malzemelerdir ve özellikleri basma deneyi ile belirlenir. Gri dökme demir, yatak alaşımları gibi metalik malzemeler ile tuğla, beton gibi metal dışı malzemelerin basma mukavemetleri, çekme mukavemetlerinden çok daha yüksek olduğu için bu gibi malzemeler basma kuvvetlerinin etkin olduğu yerlerde kullanılır ve mekanik özellikleri basma deneyi ile belirlenir. Basma deneyinde homojen bir gerilim dağılımı sağlamak amacıyla yuvarlak kesitli numuneler tercih edilir. Uygulanan basma yüküne karşılık numune boyundaki azalma grafik olarak kaydedilir ve çekme deneyindeki benzer hesaplamalarla mühendislik basma gerilmesi-basma birim şekil değişimi diyagramı elde edilir. Basma deneyinde de, çekme deneyinde olduğu gibi gerçek ve mühendislik gerilme ve birim şekil değişimleri arasında benzer bağıntılar geçerlidir.

Merkezi araştırma ve uygulama laboratuvarlarında bulunan çekme-basma test cihazı 300 KN ve 20 KN olmak üzere 2 adet yük hücresine sahiptir.

Menüyü Kapat