İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

GC-FID (Gaz Kromatografi Alev İyonlaşma Dedektörü) Sistemi

                                                                                               

                Gaz kromatografisi, bir karışımda gaz halinde bulunan veya kolayca buharlaştırılabilen bileşenlerin birbirinden ayrıştırılması ve analiz edilmesinde yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Genel kromatografide olduğu gibi burada da bir sabit faz (kapiler klon), bir de hareketli faz (gaz) mevcuttur. Numune uygun çözücü içine alınır, kolona enjekte edilerek moleküllerin ayrımı sağlanır. Kolonda ayrılan moleküller iyonlaştırılarak sıra ile detektöre ulaşır ve tayini yapılır. GC-FID cihazı petrokimyadan gıdaya, ilaç endüstrisinden çevre bilimlerine kadar çok geniş uygulama alanına sahiptir.

Laboratuvarımızda alev iyonlaşma dedektörüne (FID) sahip Shimadzu GC-2025 cihazı mevcuttur.

Menüyü Kapat