İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Elementel Analiz Cihazı

Elementel Analiz Cihazı (Perkin Elmer 2400 CHNS/O Series II)

    

Organik numunelerde Karbon, Hidrojen, Nitrojen ve Oksijen yüzde olarak tayini için kullanılır. CHN, CHNS, Oksijen olmak üzere üç farklı moda sahiptir. Numune yaklaşık 975 °C’ de yakılır ve oluşan ürünler kolonda ayrılarak tayini yapılır. Sonuçlar kütlece % kompozisyon şeklinde elde edilir.

Menüyü Kapat