AFM Cihaz Sorumluları

Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) Cihazı Sorumluları

                                         

                             Öğr. Gör. Evren Çulcular                                                         Dr. Öğr. Gör. Hakan Bilgili  

                     E-posta:evren.culcular@ikc.edu.tr                                     E-posta:hakan.bilgili@ikc.edu.tr  

                            Tel:0232 3293535-1903                                                  Tel:0232 3293535-4182   


Başa Dön