İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Hakkımızda

       

 

 

          İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarları (İKÇÜ-MERLAB) T.C. Kalkınma Bakanlığının desteklediği altyapı projesi ile kurulmuştur ve 2017 yılı  itibariyle test ve analiz hizmetlerine başlamıştır. 

          Laboratuvarımızda ileri düzeyde bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi (TÜBİTAK, AB araştırma projeleri, vb.), ilgili sektörlerle işbirliğinin geliştirilmesi ve sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu temel analiz ve testlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bununla beraber Üniversite–Sanayi işbirliği çerçevesinde, Teknokent ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışma paydasının oluşturulması amaçlanmıştır. İKÇÜ MERLAB’ın kurulması; bölge kaynaklarının kullanılması ve değerlendirilmesi, daha kaliteli bir eğitim ve araştırma imkanı oluşturulması, ekonomik, kültürel ve sosyal katkılar sağlaması bakımından çok yararlı ve önemlidir.

 

 Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

                                                                                                               

Menüyü Kapat