İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Spektroskopi laboratuvarı

Spektroskopi Laboratuvarı

     

               Spektroskopi laboratuvarımızda Renishaw Raman Spektrometresi cihazı, Nicolet iS50 FT-IR cihazı, Perkin Elmer Lambda 950 UV/Vis/NIR Spektrometre cihazı ve Edinburgh Instruments Spektroflorimetre FS5 cihazımız bulunmaktadır.

Menüyü Kapat