X Işını Difraksiyonu (XRD) ve XRF Laboratuvarı

X Işını Difraksiyonu (XRD) ve XRF Laboratuvarı

         

X Işını Difraksiyonu (XRD) ve XRF Laboratuvarımızda Panalytical Empyrean XRD​ cihazımız bulunmaktadır.


Başa Dön