İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Spektroflorimetre

Spektroflorometre

                                                    

              Spektroflorometre cihazı ile fosforesans ve steady state ölçümlerinde anlık dalgaboyu seçimi yapılabilmekle birlikte  zaman tanımlı spektrum elde edebilmek için bilgisayar kontrollü tarayıcı eksitasyon ve emisyon monokromatorleri bulunmaktadır . Ultraviyole bölgeden görünür bölgeye kadar 100 pikosaniyeden nanosaniye  mertebesine kadar hızlı ve pratik bir şekilde floresans lifetime analizleri gerçekleştirilebilmektedir. Spektroflorometre cihazımız katı, sıvı ve toz halindeki numuneler için analiz yapılmakta olup cihazın sahip olduğu pek çok aksesuar sayesinde örnek çeşitliliği ve analiz skalası oldukça geniştir.

          Spektroflorometre cihazı  Floresans lifetime, Fosforesans lifetime,  Floresans anizotropi azalması,  Zaman tanımlı floresans spektra, Zaman tanımlı fosforesans spektra, Steady state luminesans ve anizotropi spektra analizleri yapılabilmektedir.

 

Uygulama Alanları;

  • Fotokimya
  • Biyokimya
  • Malzeme Araştırma
  • Hücre Biyolojisi
  • İlaç Endüstrisi
  • Analitik Kimya
  • Tıp Bilimleri
  • Çevre Bilimi
  • Tarım ve Gıda Araştırmaları
Menüyü Kapat