İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Raman Spektrometresi

Raman Spektrometresi

                                                                 

            Renishaw raman spektroskopi cihazı ile katı, sıvı ve toz halindeki organik veya inorganik malzemelerin makroskopik ve mikroskopik karakterizasyonu yapilabilmekle birlikte titreşimsel spektroskopileri de belirlenebilmektedir. Güçlü bir lazer kaynağına maruz bırakılan molekül veya kristal örgüdeki bağlı atomların gelen ışınla etkileşerek titreşmesi sonucunda meydana gelen esnek olmayan saçılmalar raman saçılmasını meydana getirmektedir. Bu saçılmalardan elde edilen spektrumdaki pikler yardımıyla numune içerisindeki organik veya inorganik maddelerin bağ yapılarına bakılarak malzemenin kalitatif ve kantitatif analizinin yanı sıra malzemenin yapısını oluşturan fonksiyonel gruplar hakkında bilgi elde edilebilmektedir.

             Raman spektroskopisi  cihazı bir çok alanda malzeme, fizik, kimya, jeoloji, maden mühendisliği, adli tıp, arkeoloji, doğa bilimleri ve sanat alanlarında ; malzeme icerisindeki molekül ve kristal örgülerinin yapılarının belirlenmesinde  ve karakterizasyonunun yapılmasında, kimyasal ilaç analizlerinde, biyoteknoloji uygulamalarında, katalizör uygulamalarında, polimer uygulamalarında, Petro kimyasal uygulamalarda, yarı iletken ve teknoloji uygulamalarında etkili bir biçimde kullanılan bir metoddur.

Menüyü Kapat