İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Reometre

Reometre

                            

          Reometre cihazı viskozite ölçümlerinin yanısıra gerinim ve gerilim ölçümlerini beraber yapabilmekredir. Dinamik reoloji ölçümlerinde malzemeye sürekli olarak artıp azalan gerinim uygulanmaktadır. Elde edilen en yüksek gerilim değeri ile gerinim ve gerilim arasındaki faz fark aralığı ölçülür. Elastik malzemelerde genel olarak oluşan gerinim gerilim doğru orantılı ve sinyalleri aynı fazdadır. Viskoz malzemeler için ise gerinim ve gerilim hızı doğru orantı olup sinyalleri arasında 90o lik bir faz farkı bulunmaktadır. Viskoelastik malzemelerde de gerinim ve gerilim sinyalleri arasındaki faz fark aralığı 0ile 90o arasında bir değer almaktadır. Bu şekilde malzemenin yapısal özellikleri hakkında bilgi elde edilebilmektedir. 

          Reometre cihazı genel olarak kimya, biyomühendislik, malzeme mühendisliği, polimer sanayii, gıda ve kozmetik gibi birçok alan da; orta ve yüksek viskoziteli sıvılar, kompozitler, kauçuk karışımları, polimerler ve erimiş polimer karışımlarının reolojik davranışlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. 

Menüyü Kapat