Difransiyel Taramalı Kalorimetre(DSC) Teknik Özellikleri

Difransiyel Taramalı Kalorimetre(TA DSC Q2000) Teknik Özellikleri

Sıcaklık aralığı: -90 ºC ile 550 ºC
Sıcaklık doğruluğu: ± 0.1 ºC
Sıcaklık çözünürlüğü: ± 0.01 ºC
Kalorimetre doğruluğu: < ± 0.05 %
Kalorimetre çözünürlüğü: < ± 0.05 %
Kalorimetre duyarlılığı: 0.2 m W


Başa Dön