İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Difransiyel Taramalı Kalorimetre(DSC)

Difransiyel Taramalı Kalorimetre(DSC)

                               

       Difransiyel Taramalı Kalorimetre cihazı; numune soğutulurken, ısıtılırken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken salıverilen veya soğurulan enerji miktarını ölçmektedir. Bu teknik belli bir referans noktası ile numuneden gelen veya uzaklaşan ısı farkının sıcaklığa ve zamana bağlı bir fonksiyonunu grafiksel olarak göstermektedir. Başlangıçta numune sıcaklığı ve referans sıcaklığı aynı alınmakta olup, zamana bağlı olarak numune ve referans noktası arasında bir sıcaklık farkı saptanması durumunda, sıcaklığı aynı yapabilmek için numuneye verilen enerji miktarını değiştirilmektedir. Bu şekilde numunede meydana gelen faz değişimlerine bağlı olarak ısı taransfer miktarları belirlenebilmektedir.

       DSC analiz sistemi genel olarak fizik, kimya, malzeme ve metalurji mühendisliği gibi birçok alanda; erime, camsı geçiş sıcaklığı, süblimleşme, kristallenme sıcaklıkları, faz değişimleri, entalpi tayinleri, polimer ve plastiklerde karakterizasyon, kalite kontrol uygulamaları, saflık tayinleri ve termal kararlılık gibi birçok analizde aktif olarak kullanılmaktadır.

Menüyü Kapat