İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Eşzamanlı Termogravimetrik Çözümleyici ve Difransiyel Taramalı Kalorimetre(TGA-STD )

Eşzamanlı Termogravimetrik Çözümleyici ve Difransiyel Taramalı Kalorimetre (TGA-STD)

                                 

         TGA STD cihazı sıcaklığın bir fonksiyonu olarak malzemenin kütlesinde meydana gelen değişimlerin belirlenmesi amacı ile kullanılmaktadır. Ölçüm alınması sırasında numune yaklaşık 1500Co sıcaklığına kadar sabit ve belirli bir hızda ısıtılarak kütlesinde meydana gelen değişimler zamana bağlı olarak kaydedilir. Uygulanan bu işlem sırasında numune de bozunma, yükseltgenme veya buharlaşma gibi reaksiyonlar meydana gelmektedir.

         Bu cihaz genel olarak malzemenin ısıl dengesinin ve kütle değişiminin belirlenmesi, ürün ömrünün tayini, bozunma sıcaklığının ve kinetiğinin belirlenmesi, malzeme içerisindeki katkı maddeleri, nem ve uçucu bileşen oranlarının belirlenmesi, oksidasyon tayini ve malzemenin reaktif ortamlara verdiği tepkileri belirlemek amacı ile kullanılmaktadır.

 

 

Menüyü Kapat