İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Temas Açısı ve Yüzey Gerilim Ölçüm Cihazı(Attension Theta)

TEMAS AÇISI VE YÜZEY GERİLİMİ ÖLÇÜM CİHAZI

                       

         Temas açısı ve yüzey gerilimi ölçüm cihazı damla görüntülerini kaydederek zamanla damla şeklinde meydana gelen değişimleri analiz etmektedir. Damla şekli sıvının yüzey geriliminin ve buna bağlı olarak  sıvı ve sıvının bulunduğu ortam arasındaki yoğunluk farkının bir fonksiyonu olmaktadır. Katı yüzeylerde ise damla şekli ile dinamik ve statik temas açısı katının serbest yüzey enerjisine bağlı olarak değişmektedir.

          Genel olarak bu cihaz ile katı numunelerde, statik ve dinamik temas açı ölçümleri, 3D yüzey prüzlülüğü ve serbest yüzey enerjisi analizleri yapılabilmekte, sıvı numunelerde ise yüzey ve ara yüzey gerilimi ve ara yüzey reolojisi gibi analizlerde; sıvıyı yüzeyde tutma kabiliyeti, sıvı emilimi, sıvı yayılması, ıslanabilirlik, yüzey temizliliği ve heterojenliliği olmak üzere birçok numune özellikleri hakkında bilgi elde edilmesine imkan sağlamaktadır.

Menüyü Kapat