İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

BET (Yüzey alanı ölçüm cihazı)

BET (YÜZEY ALANI ÖLÇÜM CİHAZI)

                    

             BET Micrometrics 3 Flex  yüzey karakterizasyon sistemi çok hızlı, doğru ve hassas bir şekilde makro boyutlarda gözenek içeren toz veya katı numunelerin fiziksel absorbsiyon yöntemiyle absorblayıcı azot gazı kullanılarak numunenin yüzey alanını hesaplaması ve  aynı zamanda numune içerisindeki gözenekli malzemenin boyutlarını ve dağılımlarını,  alçak ve yüksek basınçlarda belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Brunaver Emmett ve Teller teorisini kullanarak analiz yapılan BET cihazı ile ölçüm, numunenin yüzeyinin tek bir molekül tabaka ile kaplanması için gerekli olan gaz miktarının hesaplanması esasına dayanmaktadır.

             BET cihazı temel bilimler ve mühendislik uygulamaları gibi birçok alanda yaygın bir şekilde kullanılan gözenekli malzemelerin yüzey analizleri yapılabildiği gibi Farmosötik ve medikal implant, elektronik, jeoloji, maden ,seramik, plastik ve polimerler, yapı malzemeleri, boya ve kaplamalar,  filtreleme teknolojileri, yakıt hücreleri, nanotüpler gibi araştırma ve uygulama alanlarında da yüzey karakterizasyonu amacı ile kullanılmaktadır.

Menüyü Kapat