İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Misyon-Vizyon

Misyon

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulan Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü,

  • Başta üniversitemiz öğretim elemanları, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri olmak üzere, bölgemizin diğer üniversitelerinde de farklı disiplinlerde araştırma yapan bilim insanlarına hizmet vermeyi,
  • Üniversite, kamu ve özel sektörün araştırma ve geliştirme aşamalarında ihtiyaç duydukları laboratuvar ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılayacak ileri düzeyde cihazlar ile hizmet vererek ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmayı,
  • Toplumsal ihtiyaçlara karşılık verecek yeni ürün ve teknolojilerin gelişmesine olanak sağlayacak yenilikçi araştırmalara destek olarak araştırma kalitesini artırmayı,
  • Yeni laboratuvar cihazları ile yeni yöntemler ve teknikler geliştirmeyi

kendine görev edinmiştir.

Vizyon

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulan Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü,

  • İleri düzeyde araştırmalara olanak sağlayacak altyapısını ileri düzeye taşıyarak, üniversitemiz ile sanayi ve toplum arasında işbirliğini sürdürülebilir kılan,
  • Ülkemiz ve bölgemizin ihtiyaçlarına yönelik olarak temel ve uygulamalı bilimlerdeki araştırmaları teşvik eden,
  • Bölgesel ve ulusal ölçekte öneme sahip konularda sorunlara yönelik araştırmalar yapan ve çözüm önerileri üreten,
  • Merkeze bağlı laboratuvarlarda teknik eleman istihdam etmek, görevli olan nitelikli elemanların yurtiçinde ve gerektiğinde yurtdışında ortak çalışmaların yapılmasını sağlayan,

seçkin bir merkez olmayı hedeflemektedir.

 

Menüyü Kapat