İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Ücretlendirme 2022

                                                                                                                                                                           T.C.

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 

2022 Yılı Analiz Fiyatları Listesi

Cihaz Adı

Analiz Türü

Analiz Bedeli

Açıklamalar

Analiz İstek Formları

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)

Taramalı Elektron Mikroskobu Analizi (SEM, EDS, SE, BSD)

 

500 TL / Saat

1) Cihaza 9 adet numune aynı anda yerleştirilebilir.

2) Cihaz ile 1 saat içerisinde en fazla 9 adet numuneye bakılabilir (1 cm çapında numuneler olması durumunda geçerlidir. Numune büyüklüğü arttıkça numune sayısında azalma gerçekleşecektir).

3) Analizi yapılacak numuneler ıslak olmamalı ve nem içermemelidir.

4) Kaplama cihazı ile tek seferde en fazla 6 adet numuneye kaplama yapılabilmektedir.

5) EDS analizlerinde en fazla verimliliği alabilmek için numune kalınlığı 1 cm’yi geçmemelidir.

6) STEM detektörü ile incelemelerde 9 adet numune cihaza yerleştirilebilir.

7) STEM detektörü ile yapılacak analizlerde STEM gridleri ile hazır şekilde getirilmelidir.

8) Bir saatten az yapılan analizlerde 1 saatlik ücret alınmaktadır.

9) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

  Form 1

Stem Dedektörü Analizi

750 TL / Saat

Numune Kaplama (Au)

175 TL / Set

 

 

 

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1500 TL alınmaktadır.

 

 

Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)

Atomik Kuvvet Mikroskobu Analizi

400 TL / Saat

1) Cihaza yerleştirilecek numune 1cmx1cmx0.5cm boyutlarında olmalıdır.

2) Örneğin yüzey pürüzlülüğü 5µm’yi geçmemelidir.

3) AFM sıvı hücre analizlerinde incelenecek numunenin cihaza herhangi bir zarar vermeyeceği numune sahibi tarafından teyit edilmelidir. Numuneden kaynaklı cihaz hasarı olması olması durumunda hasar için numuneyi gönderen kişi, kurum ya da kuruluşlar sorumlu tutulacaktır.

4) STM analizinde numune iletken olmalıdır.

5) Bir saatten az yapılan analizlerde 1 saatlik ücret alınmaktadır.

6) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

            Form 2

AFM Sıvı Hücre Analizi

600 TL / Saat

 

 

 

Raporlandırma

 

Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1500 TL alınmaktadır.

 

 

X Işınları Kırınımı (XRD)

Spektrum Analizi

150 TL / Numune

1) Analizi yapılması istenen toz numunelerin parçacık boyutu 20 mikrondan küçük olmalıdır.

2) Toz numuneler için, numune miktarı en az 1 g olmalıdır.

3) Patern tayini yapılacak numune içeriği biliniyorsa belirtilmelidir.

4) Theta ölçüm açısı aralığı belirtilmelidir.

5) Plaka veya ince film numuneleri en az 1 cm çapında olmalıdır. Numunelerin en az bir yüzü pürüzsüz düz olmalıdır. Numune kalınlığı <3 mm olmalıdır.

6) 30 dakika sonrasında her yarım saat için 50 TL ücret ilave edilir.

7) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

Form 3

Patern Tayini

200 TL / Numune

(En fazla 1 saat)

Yüzey Stres Ölçümü

 

1500 TL / Numune

 

Standart Numune Hazırlama

100TL / Numune

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1500 TL alınmaktadır.

 

 

Özgül Yüzey Alanı-Gözeneklilik (BET)

Çok noktalı BET (mikro)

  350 TL / Numune

 

1)Toz numune miktarı en az 1 gr olmalıdır.  Katı numuneler 1 cm çaplı cam tüpten geçecek boyutlarda olmalıdır.

2) Sıvı numunelerde ölçüm yapılamamaktadır.

3) Analizden önce degaz koşulları (sıcaklık, zaman v.b.) belirtilmelidir.

4) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

 

 

Form 4

Çok noktalı BET (mikro)Gözenek Boyut Dağılım Analizi

550 TL / Numune

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1500 TL alınmaktadır.

 

       

Termal Analizler

(TGA, DTA, DSC)

TGA / DTA

250 TL / Saat

1) Numune miktarı; en az 1 g olmalıdır.

2) STA cihazı en fazla 1400°C sıcaklığa çıkabilmektedir.

3) Yüksek sıcaklıklardaki çalışmalarda malzemede meydana gelen ısıl değişiklikler panlara zarar verir ve panların tekrar kullanımını imkânsız hale getirirse, her bir alümina pan için 350 TL, platin pan için 650 TL ve safir pan için 400 TL ekstra ödeme alınır.

4) 1 saatten az süren analizlerden, 1 saat ücreti alınır.

5) Analiz de azot, argon ve oksijen gazı dışında kullanılması istenilen gazlar için ekstra saat başı 150 TL ödeme alınır.

6) Aşırı asidik ve patlayıcı madde içeren numunelerden kaynaklanan her türlü zararı numuneyi gönderen kişi, kurum veya proje sahibi karşılamakla yükümlüdür.

7) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

Form 5

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1500 TL alınmaktadır.

DSC

250 TL / Saat

1) Numune miktarı; en az 1 g olmalıdır.

2) DSC cihazı en fazla 550°C sıcaklık ile en düşük -75°C arasında çalışabilmektedir.

3) 1 saatten az süren analizlerden, 1 saat ücreti alınır.

4) Analiz de azot, argon ve oksijen gazı dışında kullanılması istenilen gazlar için ekstra saat başı 150 TL ödeme alınır.

5) Aşırı asidik ve patlayıcı madde içeren numunelerden kaynaklanan her türlü zararı numuneyi gönderen kişi, kurum veya proje sahibi karşılamakla yükümlüdür.

6) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

Form 6

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1500 TL alınmaktadır.

 

 
Elementel Analiz CHNS Analizi 250 TL / Numune

1) Numune miktarı en az 20 mg ependorf tüpte olmalıdır.

2) CHNS analizi için en az 20 numune olduğunda analize başlanır.

3) Oksijen analizi için en az 40 numune olduğunda analize başlanır.

4) S (Sülfür) analizi isteniyorsa beklenen % S (Sülfür) içeriği Analiz İstek Formunda belirtilmelidir.

5) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

 Form 7
Oksijen Analizi 500 TL / Numune
Raporlandırma Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1500 TL alınmaktadır.

 

 

Nano Parçacık Boyut Dağılımı/ Zeta Potansiyeli

Zeta Potansiyel Ölçümü

200 TL / Numune

1) Nano parçacık boyut analizinde dispersant olarak saf su kullanılmaktadır.

2) Nano boyut veya zeta ölçümü için numuneler en az 3ml olmalıdır.

3) Numune ve dispersantın reaktif indeksi ve absorbsiyon değerleri verilmelidir.

4) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

 

 

 

 

Form 8

Nano Parçacık Boyut Analizi

165 TL / Numune

Parçacık Boyut Numune Hazırlama

50 TL / Numune

 

Mikro Parçacık Boyut Dağılımı Mikro Parçacık Boyut Dağılım Analizi (Hava İçinde)

 225 TL / Numune

(kuru numune)

1) Sıvı içerisindeki dağılmış katılar, kolloidler ve emülsiyonlar analiz edilebilmektedir.

2) Numune ve dispersantın reaktif indeksi ve absorbsiyon değerleri verilmelidir.

3) Numune miktarı, mikro boyut ölçümü için en az 10 g olmalıdır.

4) Mikro parçacık boyut dağılım analizinde dispersant olarak saf su veya  organik çözücüler kullanılmaktadır. Dispersantlar çözücüleri ile birlikte verilmelidir.

5) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

Mikro Parçacık Boyut Dağılım Analizi (Su İçinde)

250 TL / Numune

(ıslak numune)

Mikro Parçacık Boyut Dağılım Analizi (Organik Çözücü İçinde) 350 TL / Numune

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1500 TL alınmaktadır.

 

 

Spektral Analiz (UV-Vis-NIR)

UV-Vis / NIR Spektrum Analizi (Dalga Boyu Tarama)

120 TL / Numune

1) Numune miktarı sıvılar için en az 10 mL, katılar için en az 10 g olmalıdır.

2) Miktar (Konsantrasyon) Tayini için açıklama yapılmalıdır.

3) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

Form 9

Miktar (Konsantrasyon) Tayini

(5 Standart için)

600 TL / Numune

Sıvı Numune Hazırlama

100 TL / Numune

Toz Numune Hazırlama 150 TL / Numune

Reflektans Tayini

130 TL / Numune

Transmitans Tayini

130 TL / Numune

Absorbans Tayini 130 TL / Numune
Toz Numune Spektrum Analizi 120 TL / Numune

Katı, İnce Film Spektrum Analizi

120 TL / Numune

Açıklık Faktörü (Openness Factor) 1000 TL / Numune
Açıklık Faktörü Blockout 500 TL / Numune

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1500 TL alınmaktadır.

   

 

   

Reolojik Analiz

Reolojik Analiz

 250 TL / Saat

1) Numune miktarı; sıvı numuneler için en az 60 mL, katı veya jel numuneler için en az 20 g olmalıdır.

2) Reometre cihazı, HTC sistemi ile oda sıcaklığı (RT) dan 280°C arasında analiz yapabilmektedir.

3) HTC sistemde sıcaklık ±4°C doğrulukla dengelenebilmektedir.

4) HTC sistemde atmosfer olarak havadan farklı bir gaz kullanımında her saat başına; yüksek saflıkta azot gazı için 150 TL, yüksek saflıkta argon gazı için 200 TL ve farklı gaz karışımları için 300 TL ekstra ücret alınır.

5) Gaz akış kontrolü, sistem dışından flowmetre ile kontrol edilmektedir.

6) Reometre cihazı, Peltier Plate sistemi ile -20 ile 200°C arasında çalışabilmektedir.

7) Viskozite analizleri oda sıcaklığında yapılır.

8) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

Form 10

Viskozite Analizi 150 TL / Numune
Genlik Analizi 150 TL / Numune
Frekans Analizi 150 TL / Numune
İnce Film Analizi 250 TL / Numune
Sürtünme Analizi 300 TL / Numune

Yüksek Sıcaklık

Polimer

Akış Analizi

400 TL / Numune
Çekme-Basma Testi (60 N) 150 TL/Numune

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1500 TL alınmaktadır.

 

 

Yüzey Gerilimi Ölçümü

Yüzey Gerilim Ölçümü

(Sıvı Numune)

150 TL / Numune

1) Sıvı numuneler en az 50 mL olmalıdır.

2) Yüzey Gerilimi yapılacak numunenin yoğunluk değeri verilmelidir.

3) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

Form 11

Yoğunluk Ölçümü

150 TL / Numune

Dinamik Temas Açısı Ölçümü

250 TL / Numune
Ara Faz Yüzey Gerilimi Ölçümü  300 TL / Numune
Islanabilirlik Ölçümü 300 TL / Numune

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1500 TL alınmaktadır.

 

 

Temas Açısı Ölçümü Temas Açısı Ölçüm(Katı Yüzey) 150 TL / Numune

1) Temas açısı ölçülecek numunenin en az bir yüzü düz olmalıdır.

2) Numunenin boyutları en az 1x1 cm tercih edilmektedir.

3) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

 Form 11
Yüzey  Serbest  Enerjisi Hesaplaması 400 TL / Numune
Raporlandırma Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1500 TL alınmaktadır.

 

 

Konfokal Raman Mikroskobu

 5x, 20x, 50x, 100x optik büyütme   altında her bir spektrum

150 TL / Spektrum

1) Numune miktarı; en az 0,5 g olmalıdır.

2) Analiz için getirilen numunelerin yüksekliği en fazla 1 cm olmalıdır.

3) Kullanılacak lazer kaynağı önceden belirtilmelidir.

4) Kullanılması istenen lazer kırınım ağı önceden belirtilmelidir.

5) Kör denemelerde saatlik ücret alınır.

6) Çekilen her spektrum için, spektrumun çekildiği noktadan bir adet dijital kamera görüntüsü ücretsiz verilir.

7) Spektrum karşılaştırması RUFF Kütüphanesi için 20 TL / spektrumdur.

8) Diğer organik kütüphane karşılaştırmaları 50 TL/ spektrumdur.

9) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

 

 

Form 12

 

Yüzey haritalaması ve derinlik analizi

400 TL / Saat

 Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1500 TL alınmaktadır.

 

 

Floresans– Fosforesans Spektrumu  (Spektroflorometre)

 Spektrum Analiz

(Emission & Excitation)

150 TL / Numune

1) LifeTime Analizi için lazer kaynağı 360 ± 10 nm’ dir.

2) Numune miktarı sıvılar için en az 10 mL, katılar için en az 10 g olmalıdır.

3) Katı numuneler için özel bir çözücü gerekiyorsa numune ile birlikte gönderilmesi gereklidir.

4) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

Form 13

 LifeTime Analizi

250 TL / Numune

 Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1500 TL alınmaktadır.

 

 

ATR-FTIR

Spektrum Analiz

150 TL / Numune

1) Spektrum + Karşılaştırma + Kütüphane taraması

2 )KBr cell hazırlanması gerektiği durumlarda ilave 60 TL / numune ücret alınır.

3) ATR-FTIR ile sıvı numune analizi yapılamamaktadır.

4) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

Form 14

Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1500 TL alınmaktadır.

 

 

ICP - MS

 1 – 5 Element

180 TL / Numune

1) Analizi yapılan element listesine      ICP-MS Analiz İstek Formundan          ulaşılabilir.

2) Numune hazırlama için herhangi bir referans metot isteniyorsa analiz istek formu ile birlikte teslim edilmelidir.

3) Analiz için özel gerekli olan kimyasallar numune ile birlikte teslim edilmelidir.

4) Su haricindeki numuneler için Analiz İstek Formu üzerinde Mikro Dalga Numune Hazırlama seçeneği işaretlenmelidir.

5) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

 

 

Form 15

 6 – 10 Element

200 TL / Numune

 11 – 15 Element

220 TL / Numune

 16 – 20 Element

250 TL / Numune

 >20 üzeri Element

300 TL / Numune

 Silisyum (Si) Tayini

200 TL / Numune

Civa (Hg) Tayini 200 TL / Numune
Kükürt (S) ve Fosfor (P) Tayini 200 TL / Numune
İzotop Oranı Tayini 400 TL / Numune

 

Nitel Analiz

 (Element Kütle Taraması)

300 TL / Numune

Mikro Dalga Numune Hazırlama  180 TL / Numune

 Raporlandırma

Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1500 TL alınmaktadır.

 

 

 HPLC - FLD /DAD

1-3 Bileşik 200 TL / Numune

1) Merkez Laboratuvarımızda mevcut olmayan analitik standart, kimyasal, sarf malzeme ve aksesuarlar, analiz talebinde bulunan kişi/kuruluş tarafından temin edilmelidir.

2) Metot validasyonu beraberinde analizi yapılacak numune sayısına göre fiyatlandırılır.

3) HPLC  analizlerinde 21-70 adet numune için 20%, >70 numune için 30% indirim ayrıca uygulanır.

 Form 16

4-6 Bileşik 300 TL / Numune
6-10 Bileşik 500 TL / Numune
Folik Asit (B12 vitamini) Tayini 500 TL / Numune
Akrilamit Tayini 500 TL / Numune
Yeni Metot Geliştirme 2000 TL / Numune
Numune Hazırlama (Ekstraksiyon) 300 TL / Numune
HPLC Metot Validasyonu (1-20 adet numune analizi için) 10000 TL
HPLC Metot Validasyonu (20-70 adet numune analizi için) 7500 TL
HPLC Metot Validasyonu (>70 adet numune analizi için) 5000 TL
Raporlandırma Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1500 TL alınmaktadır.

 

 
GC- FID 1 – 3 Bileşik 200 TL / Numune

1) Merkez Laboratuvarımızda mevcut olmayan analitik standart, kimyasal, sarf malzeme ve aksesuarlar, analiz talebinde bulunan kişi/kuruluş tarafından temin edilmelidir.

2) Numune hazırlama ve yeni metot geliştirme ile ilgili sorumlu uzman personelimiz ile görüşünüz.

3) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

 Form 17
4 – 6 Bileşik 300 TL / Numune
6 – 10 Bileşik 500 TL / Numune
Numune Hazırlama (Ekstraksiyon) 300 TL / Numune
Raporlandırma Ham veri (*csv, *txt, *jpeg, vb.) dışında ekstra uzman imzalı raporlandırmalarda, raporlandırma ve veri işlem ücreti olarak 1500 TL alınmaktadır.

 

 
Mikro Sertlik Analizi Yüzey Sertliği 100 TL / Numune 

1)Numune; en az 1cmx1cm yüzeye          sahip olmalıdır.

 2) Analiz için getirilen numunelerin            yüksekliği en fazla 5 mm olmalıdır.

3) Analizler; 100, 200, 500, 1000 ve 2000 gram yükler uygulanarak yapılabilmektedir.

4) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

 Form 18

 

 
Helyum Piknometresi

  Gerçek Yoğunluk / Hacim Ölçümü

    150 TL / Numune

 1) Analiz numune kapları 10, 35, 100 cc standart silindirik kaplardır. Numune miktarı ve boyutları bu kaplardan birine uyacak şekilde olmalıdır.

2) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

 

 

 Form 19

 

Dört Nokta Elektriksel Ölçüm Cihazı  Direnç Ölçümü 100 TL / Numune

1) Numune ; en az 1cm x 1cm yüzeye sahip olmalıdır

2) Analiz için getirilen numunelerin yüksekliği en fazla 1 cm olmalıdır.

Form 25
 
Potansiyostat / Galvonostat  CV Ölçümü 100 TL / Numune Numune en az 20 mg ve çözücüsü ile gönderilmelidir. Form 26
Elektrokimyasal Davranışın Belirlenmesi 300 TL / Numune
 
Mekanik Test Cihazı Çekme Testi (10 kN) 40 TL / Numune   Form 20
Basma Testi (10 kN)
Eğilme Testi (10 kN)
 
Mekanik Test Cihazı

Çekme Testi (20 kN)

150 TL / Numune

1) Numuneler ASTM, ISO veya DIN gibi standartlara uygun olarak getirilmelidir.​​

 2)  5 adet numune üzeri %10 indirim yapılır.

 3) 10 adet numune üzeri %20 indirim yapılır.​

4) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

Form 20
Basma Testi (20 kN)
Eğilme Testi (20 kN)
 
Mekanik Test Cihazı

 Çekme Testi (300 kN)

500 TL / Numune

 1) Numuneler ASTM, ISO veya DIN gibi standartlara uygun olarak getirilmelidir.​​

 2)  5 adet numune üzeri %10 indirim yapılır.

 3) 10 adet numune üzeri %20 indirim yapılır.​

4) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

 
 
 Form 20
Basma Testi (300 kN)
Eğilme Testi (300 kN)
                                                                                                                                                                                   

Tersine Mühendislik

(Bilinmeyen Numune Analizi)

Tersine Mühendislik 20.000 TL /Numune

1) Araştırılmak istenen malzeme hakkında detaylı bilgi verilmelidir.

2) Yapılacak analizlere uzman karar verir.

3) Analiz raporlandırma süresi 45 – 60 gündür.

4) Analiz sonuçlarına raporlandırma ücreti dahildir.

5) Lütfen Analiz Fiyat Listesi sonunda yer alan bilgilere bakınız.

 

 Form 22
 
Metalografi Testleri Kaba Kesme 100 TL /    Numune

1) Kaba kesimi yapılacak numunelerin ölçüleri en fazla 10 cm genişlikte 1 cm yükseklikte ve 5 cm boyunda olmalıdır.

2) Hassas kesimi yapılacak numunelerin 1 cm genişikte 0,5 cm yükseklikte 5 cm boyunda olmalıdır.

3) Doğrudan bakalite alınacak malzemeler kesit alanı en çok 2 cm2 genişliğinde ve yüksekliği 0,5 cm olmalıdır.

 

 

Form 27
Hassas Kesme 150 TL /  Numune
Kalıplama (Bakalite alma) 100 TL/ Numune
Zımparalama 150 TL /  Numune
Parlatma 150 TL /  Numune
 
Numune Hazırlama

Döner Buharlaştırıcı (Rotary Evaporatör)

100 TL / Numune

1)  Analiz İstek formunda numuneler hakkında açıklayıcı bilgiler (numune cinsi, kullanılan çözücü vb.) yer almalıdır. Form 24

pH / İletkenlik Ölçer

30 TL / Numune

Soğutmalı Santrifüj 50 TL / 1 Set
 

Önemli Hususlar:

1) Analiz ücretlerine %18 KDV dâhil değildir.

2) 48 saat içinde sonucu istenen analizlerden analiz süresinin 3 katı ücret alınır. Teknik bir nedenden dolayı analiz yapılamazsa fiyat listesi üzerinden fiyatlandırma yapılır.

3) Standart Raporlandırma, ham verilerin işlenerek ıslak imzalı olarak sunulmasıdır. Bu hizmet sadece özel sektöre analize takiben 45 gün içinde verilir.

4) Analiz fiyat listesinde yer alan ücretler 31.12.2022 tarihine kadar geçerlidir.

Menüyü Kapat