İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrofotometresi (ATR FT-IR) :::

Fourier Transform Infared Spektrometre (FT-IR)

FT-IR (Fourier Dönüşümlü İnfrared Spektroskopisi)

                             

           Fourier Dönüşümlü Kızılötesi  Spektroskopi , cihaz tarafından  elektromanyetik spektrumun kızılötesi bölgesinden elde edilen ışığın incelenen numune tarafından soğurulmasıylanumune içerisindeki moleküllerin bağlarının titreşimi ve dönüşleri gerçekleşmektedir. Bu etkileşimler sonucunda elde edilen spektrumlar gözlemlenerek numune içerindeki organik veya inorganik yapıdaki katı,sıvı ve gaz moleküllerin nicel ve nitel analizleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmek mümkündür. 

          FT-IR Spektroskopisi kimya, biyoloji, gıda, eczacılık, malzeme, jeoloji ve çevre gibi birçok alanda kullanılan bir cihaz olamk ile birlikte polimer filmler, fiberler, su, proteinler,düşük molekül kütleli hidrokarbonlar, ilaç , tarım, gıda ,metal ve petrol ürünleri gibi birçok maddenin kalitatif ve kantitatif analizinde kullanılmaktadır. 

 


 


Menüyü Kapat