İzmir Kâtip Çelebi Ünivesitesi Slogan

UV-Visible

Ultraviyole ve Görünür Işık Yakın Kızılötesi(UV-Visible-NIR) Spektrofotometresi

                        

       

         Birçok molekül UV, Visible ve NIR (Ultraviyole, Görünür ve Yakın Kızılötesi) dalgaboylarındaki ışığı absorblama özelliğine sahiptir. Her molekül kendine özgü farklı dalgaboylarındaki ışığı absorblamaktadır. Bu absorblama moleküller için ayırt edici bir özellik olmaktadır. UV/Vis/NIR absorbsiyon spektroskopisi numuneye gönderilen ışık demetinin numuneden yansıdıktan veya geçtikten sonraki ışığın şiddetindeki azalmanın ölçülmesi esasına dayanır. Bu ışık şiddetinde meydana gelen azalma absorblanmanın arttığını göstermektedir. Absorblamadan meydana gelen bu spektruma bakılarak numune içerindeki maddenin tayini ve konsantrasyon miktarı hakkında bilgi elde edilmesi mümkündür. Aynı zamanda Integrating Sphere özelliği sayesinde katıların yüzey karakterizasyonundan şeffaf, saydam, koloidal ve bulanık numunelerin fotometrik analizine kadar geniş bir uygulama alanı vardır.

          UV/Vis/NIR spektroskopisi genellikle çözeltideki moleküller, inorganik iyon veya komplexlerin ölçümünde, su analizlerinde (içme suyu, atık su, tuzlu su, deniz suyu), çözeltiye alınabilen katı maddelerdeki anyonların belirlenmesi, organik bileşiklerin değişik çözücülerde spektrumlarının alınmasında sıklıkla kullanılmaktadır.

 


 

Menüyü Kapat