X Işını Difraksiyonu Cihazı Sorumluları

X Işını Difraksiyonu Cihazı Sorumluları

              

  Dr. Öğr. Gör. Tuğbanur ÖZEN BALABAN                  Dr. Öğr. Gör. Nusret KAYA                                

  E-posta:tugbanur.ozen.balaban@ikc.edu.tr              E-posta: nusret.kaya@ikc.edu.tr

 Tel:0232 3293535-1047                                             Tel:0232 3293535-4182


Başa Dön