BET Yüzey Alanı/Tane Büyüklüğü ve Zeta Potansiyeli/Temas Açısı ve Yüzey Gerilim/Parçaçık Boyut Analiz Cihaz Sorumluları

Cihaz Sorumluları

              

   Dr. Öğr. Gör. Tuğbanur ÖZEN BALABAN                  Öğr. Gör. Nusret KAYA                                

  E-posta:tugbanur.ozen.balaban@ikc.edu.tr                E-posta: nusret.kaya@ikc.edu.tr

 Tel:0232 3293535-1047                                               Tel:0232 3293535-1904


Başa Dön